Skip to main content

מהן טכנולוגיות הטיפול הנפוצות לטיפול בשפכים?

לעתים קרובות, סילוק לא תקין של שפכים מזהם את גופי המים בינהם נהרות, בריכות, אגמים. ישראל נמצאת תחת בחינה קפדנית לניהול טכניקות סילוק השפכים. לכן, אם בבעלותך מפעל שמצריך סילוק שפכים, אתה צריך לקרוא את הנקודות שמוזכרות להלן.


טכניקות לניהול וטיפול שוטף בשפכים הן כדלקמן:


ביצוע טכניקות עיבוד מראש


שימוש בסינון גס – מגוב לשפכים:


זהו מתקן שמפריד מוצקים גסים מנוזלים. מגוב זה יכול להגיע עם רשת, או בצורה של סורגים גסים לניקוי ידני או מכני. מגוב זה מצריך ניקוי מיידי של מוצקי אבנים, הגורמים לריחות מצחינים, או זיהומים במידה ולא נוקה.


שיקוע חול או גרוסת:


שלב זה מטרתו לשמור על הציוד של המשך התהליך מחסימות לא רצויות. בשלב זה משקעים משקעים כבדים מהמוצקים לפני תחילת ניקוי נוסף.


טכניקות עיקריות


שיקוע פיזי:


בור מלבני או עגול משמש לאחסון המוצקים המרחפים, החומרים הביולוגיים או החומרים השמנוניים. שלב זה יכול גם לשמש להפרדת חנקן וזרחן. ערך ההסרה נמוך יותר בתהליך זה, והעלות של טיפול בשפכים בדרך זו נמוכה יחסית.


שיקוע כימי:


מומחים משתמשים בכימיקל נוסף לזה שבתהליך השיקוע הפיזי על מנת לשפר את האפקטיביות שלו. חברות הייעוץ הסביבתי יכולות לעזור בהחלטה כמה כימיקל ובאיזה סוג של כימיקל יש להשתמש בתהליך זה. תהליך זה מעט יקר יותר מהשיטה הקודמת אך מהיר ואפקטיבי יותר.


טכניקות שניוניות


טיפול אירובי ביולוגי:


החיידקים הפועלים כמרכיב חיוני בביוב, מפרקים את החומר האורגני על ידי זרימת האוויר בביוב. הראקטורים האירוביים מהירים ויעילים בפירוק החיידקים. הם בעיקר מפרחקים את החומר האורגני לתוצרים של פחמן דו חמצני ומים שפכים.


טיפול ביולוגי אנאירובי:


מומחים וחברות ייעוץ סביבתי יציעו שיטה זו כאשר אתה מעוניין להפריד חנקן משפכים. תהליך זה מצריך סביבה אנאירובית ואנוקסית. טכניקה זו משמשת בשפכים שמקורם ממקורות אורגניים בלבד.


בתהליך זה נוצר מתאן, שבעלי החברה יכולים להשתמש בו מאוחר יותר כמקור אנרגיה. תהליך זה כמעט אינו דורש או צורך אנרגיה. תהליך הריקבון כאן איטי יחסית.


טכניקות שלישוניות
אלה הן טכניקות משלימות, הנעשה בהן שימוש כאשר ברצונך להסיר יתר על המידה חנקן וזרחן ולהשתמש להשקייה בשפכים. טכניקה זו אפשרית גם במידה והינך מעוניין להתמודד עם מוצקים מרחפים ושרידים של חומר אורגני.
מבחינה טכנית, מערכת זו יכולה לכלול סינון, ספיגה, חיטוי ושיטות אחרות. טיפולים אלה הם חיוניים ויעילים למדי. הטכניקות השלישוניות הן הצעד האחרון בעת טיפול בביוב.
מסקנה:
https://he.sutok.co.il/  הוא אתר של יועצים סביבתיים. באפשרותם לעזור לך להתמודד עם שפכים ללא מאמץ תוך טיפול אולטימטיבי בסביבה השכנה למפעלים שלך.

Comments

Popular posts from this blog

Logistics is mostly the meticulous organization and implementation of a complicated operation

Logistics is mostly the meticulous organization and implementation of a complicated operation. In general Trade sense, the management of flow of stuff between the point of source and the point of expenditure in order to meet precondition of clients or associations. The resources handled or managed can combine physical items such as food, animals, liquid and equipment's; as well as abstract items, such as time and information Logistics Training. Physical items mostly involves the Material handling, warehousing, Transportation, packaging, production, integration of information of flow, Inventory in Logistics Management Courses and often Security, Logistics Training management is the part of supply chain management that plans, implements, and controls the efficient, effective, forward and reverse flow and storage of goods, services and related information between the point of origin and the point of consumption of in order to meet customer's requirements. Logistics Training in Hy

Grand Theft Auto Vice City Free Download PC Game

Grand Theft Auto Vice City (GTA) Game is an adventure game that is created by the super gaming company named Rockstar North and later it is published by the Rockstar Games. The game is released on 27th Oct 2002. Grand Theft Auto (GTA) vice city is the fourth game of the Grand Theft Auto series. The game is developed for MS-DOS, Game Boy Color, Playstations, and Microsoft Windows users. This Free Game gets a lot of users and fans following from all over the world especially from the asia. You can also get all action & fighting games for pc with 100% guaranteed working links only on one click here. You can get all games by visiting Ocean Of Games and download in a single click. The popular game writers Dan Houser and James Worrall writes the story of the gta vice city game. GTA vice city locates in Miami city. The game story follows a gangster name, Tommy Vercetti, after his release from cell. He is arrest by the police in a drug deal crime.GTA vice city game is playing with a th

Global Rattan Products Market Research Report Overview: Global Demand Analysis and Opportunity Outlook by 2026

Rattan Products Market Futuristic Reports, The Global Rattan Products industry 2020 assists the specialists to make choices dependent on the market investigation. The report presents segmentation of the global Rattan Products market by end-users, regional countries, product types and key manufacturers based on differentiable validation and industrial analysis. The researchers have offered projections about the global Rattan Products industry size based on value and volume in this part of the report. According to the Rattan Products market report, the industry will garner modest returns by the end of the forecast duration, while expanding at a substantial growth rate. The generated Rattan Products industry report is resolutely pedestal on primary research, interviews with top administrative, news sources and information insiders. Secondary research methods are implemented for better appreciative and clarity for data analysis. The Rattan Products business examines a number of development